Đo điện trở chống sét, nối đất an toàn

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định, đã được Văn phòng Công nhận chất  lượng Việt Nam (BoA) cấp chứng chỉ công nhận mang mã số VILAS 674 và công nhận 62 chỉ tiêu, sản phẩm theo quy chuẩn…

Thử nghiệm dây và cáp điện

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định, đã được Văn phòng Công nhận chất  lượng Việt Nam (BoA) cấp chứng chỉ công nhận mang mã số VILAS 674 và công nhận 62 chỉ tiêu, sản phẩm theo quy chuẩn…