Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức khoa học công nghệ công lập được thành lập theo Quyết định số 983/QĐ-SKHCN ngày 26/9/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

– Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định

– Tên tiếng Anh: Binh Dinh Quality Assurance and Testing Center

– Tên viết tắt: Bidiquatest

– Địa chỉ: 01 Bà Triệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.