Đo lường nhiệt

Bidiquatest cung cấp dịch vụ Kiểm định – Hiệu chuẩn các thiết bị và phương tiện đo trên cơ sở được công nhận, chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quý khách hàng có nhu cầu Kiểm định – Hiệu chuẩn vui lòng điền vào Yêu cầu KĐ-HC và đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định
Địa chỉ: 01 Bà Triệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0256 3817707 – 0256 3822607
Email hỗ trợ khách hàng: bidiquatest.vn@gmail.com

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7:00 – 11:30 | Chiều từ 13:30 – 17:00


                    NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN PTĐ NHIỆT

Tên phương tiện đo Quy trình áp dụng
Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng Quy trình kiểm định nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

ĐLVN 20 : 2009

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng Quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

ĐLVN 137 : 2004

Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự Quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự

ĐLVN 138 : 2004

Có thể bạn muốn xem