TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH ĐỊNH
 Địa chỉ: 01 Bà Triệu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 Thứ Hai đến Thứ Sáu 7:00 – 17:00
Bản đồ:
 (0256)3817707
 0988. 606.505