Đo điện trở chống sét, nối đất an toàn

Đo điện trở chống sét, nối đất an toàn

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định, đã được Văn phòng Công nhận chất  lượng Việt Nam (BoA) cấp chứng chỉ công nhận mang mã số VILAS 674 và công nhận 62 chỉ tiêu, sản phẩm theo quy chuẩn 04:2009/QCVN, TCVN cho các hạng mục theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu Thử nghiệm vui lòng điền vào Yêu cầu KĐ-HC-TN và đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định
Địa chỉ: 01 Bà Triệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0256 3817707 – 0256 3822607
Email hỗ trợ khách hàng: bidiquatest.vn@gmail.com

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7:00 – 11:30 | Chiều từ 13:30 – 17:00


                            ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐỊA VÀ NỐI ĐẤT AN TOÀN

STT CÔNG TRÌNH VÀ CÁC HẠNG MỤC TRONG CÔNG TRÌNH CHỈ TIÊU ĐO

PHƯƠNG PHÁP,

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1.        Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. a.     Đo điện trở chống sét.

b.     Đo điện trở hệ thống tiếp đất

c.     Đo điện trở nối đất an toàn cho thiết bị

d.     Đo điện trở chống sét lan truyền và cảm ứng.

TCVN 9385 : 2012
2.        Công trình viễn thông và các trạm viễn thông TCVN 8071-2009

QCVN 9:2010/BTTTT

QCVN 32:2011/BTTTT

3.        Kho, trạm, cửa hàng, quày bán xăng dầu. QCVN 01:2013/BCT
4.        Các công trình xây dựng và truyền tải điện. TCN 68-140:1995

TCN 68-167:1997

5.        Các công trình khác có liên quan,… Theo các phương pháp và tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
Có thể bạn muốn xem