Thử nghiệm dây và cáp điện

Thử nghiệm dây và cáp điện

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định, đã được Văn phòng Công nhận chất  lượng Việt Nam (BoA) cấp chứng chỉ công nhận mang mã số VILAS 674 và công nhận 62 chỉ tiêu, sản phẩm theo quy chuẩn 04:2009/QCVN, TCVN cho các hạng mục theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu Thử nghiệm vui lòng điền vào Yêu cầu KĐ-HC-TN và đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định
Địa chỉ: 01 Bà Triệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0256 3817707 – 0256 3822607
Email hỗ trợ khách hàng: bidiquatest.vn@gmail.com

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7:00 – 11:30 | Chiều từ 13:30 – 17:00


                            THỬ NGHIỆM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

STT

TÊN SẢN PHẨM,

VẬT LIỆU THỬ

CHỈ TIÊU THỬ

PHƯƠNG PHÁP,

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1.

Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định a.    Đo chiều dày cách điện

b.   Đo chiều dày của vỏ bọc.

c.    Tính tiết diện dây dẫn.

d.   Đo điện trở một chiều ở 20 0C.

e.    Đo điện trở cách điện ở 70 0C, 90 0C.

f.     Thử điện áp trên các lõi và từng lõi.

g.    Đo kích thước của ruột dẫn và sợi dẫn.

1.  TCVN 6610-3:2000

2.  TCVN 6610-4:2000

3.  TCVN 6610-5:2014

4.  TCVN 6614-1:2008

5.  TCVN 6610-1:2014

6.  TCVN 6612:2007

7.  TCVN 6610-2:2007

2.

Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

3.

Dây (cáp) mềm
Có thể bạn muốn xem